ภาพและรายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิฯ

ภาพการประชุมมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปี 2560

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

 

 

............................................................................................................................

 

ภาพการประชุมมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปี 2559

ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

 

............................................................................................................................

 

ภาพการประชุมมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปี 2558

ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา