รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การศึกษากับการพัฒนา

 

 

  • ​รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง การศึกษากับการพัฒนา เล่ม ๑, เล่ม ๒ และเล่ม ๓ บรรจุในกล่อง

  • ในวโรกาสมหามงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ต่างพากันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดทั้งปี มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้จัดพิมพ์หนังสือวิชาการจำนวน ๗ เรื่อง หนึ่งใน ๗ เรื่องคือหนังสือ “รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การศึกษากับการพัฒนา” ชุดนี้

  • มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ยินดีมอบหนังสือชุดนี้ให้ห้องสมุดสถานศึกษาต่าง ๆ โดยเน้น ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และองค์กรด้านสังคม วัฒนธรรม   ติดต่อขอรับหนังสือได้ที่  มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ชั้น ๖   เลขที่  ๒๐  ถนนบรมราชชนนี  ตลิ่งชั่น กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐   โทรศัพท์, โทรสาร  ๐๒ –  ๘๘๐ – ๙๒๑๒  และ  ๐๒ – ๔๓๔ – ๖๒๕๕   โดยแสดงหนังสือรับรองของสถานศึกษาหรือต้นสังกัดด้วย